Beasiswa

  1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

  2. Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu (BBM)

  3. Beasiswa Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM)

  4. Beasiswa Yayasan Darut Taqwa